Eurothema's. Een Hongaarse internist: 'De autonomie van de Nederlandse arts is heel groot'

Perspectief
J.M. Spanjer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:101-3

‘Wat mij het meest opvalt is dat de gezondheidszorg in Nederland veel kleurrijker is geregeld dan in Hongarije. Ieder ziekenhuis heeft een eigen plan en kent een eigen wijze van besturen en managen. Ik ben opgeleid in een monolithisch stelsel. Waar je ook komt, met wie je ook in een ziekenhuis werkt, overal tref je dezelfde structuur aan. De directies leiden de ziekenhuizen volgens hetzelfde stramien, de artsen bevinden zich ten opzichte van elkaar in dezelfde positie, de problemen zijn in het hele land identiek. Wat ik in Nederland allemaal heb kunnen zien heeft mij geenszins gechoqueerd. Het is uiterst leerzaam deze negen maanden in Nederland te mogen doorbrengen.’

Internist László Balkányi (32 jaar) is één van de 19 Hongaren die, tegelijk met 20 Polen, aan de Hogeschool van Amsterdam een programma volgen waarin de nadruk ligt op financieel management, organisatiekunde, informatica, zorgkwaliteit en de werking van openbaar bestuur. Op…

Auteursinformatie

Mw.drs.jur.J.M.Spanjer, Plantage Middenlaan 1, 1018 DA Amsterdam.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties