Europese regelgeving inzake bloedprodukten: een bedreiging voor de nationale zelfvoorziening?

Opinie
W.G. van Aken
C. Dudok de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2108-10

In de nabije toekomst zullen niet alleen geneesmiddelen, maar ook bepaalde produkten bereid uit menselijk bloed onder de werkingssfeer van de regelgeving van de Europese Gemeenschap komen te vallen. Op 14 juni 1989 heeft de Raad van Europese Gemeenschappen namelijk een richtlijn uitgevaardigd (directive nr. 89381EEG) die betrekking heeft op uit menselijk bloedplasma bereide produkten, zoals albumine, stollingsfactoren en immunoglobulinen. Deze richtlijn heeft als doel een vrij handelsverkeer van deze produkten tussen de lidstaten mogelijk te maken. Door ondertekening van het EEG-verdrag in 1970 heeft Nederland zich verplicht de Europese regelgeving op te nemen in het Nederlandse recht. De richtlijn heeft dan ook belangrijke gevolgen voor ons land, niet alleen voor de producenten van plasmaprodukten, maar ook voor de bloedbanken, de patiënten en hun behandelaars. Ten slotte heeft ze ook gevolgen voor de Nederlandse wetgeving, met name voor de Wet inzake bloedtransfusie die kort voor de totstandkoming van de Europese…

Auteursinformatie

Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis, Postbus 9190, 1006 AD Amsterdam.

Prof.dr.W.G.van Aken, internist.

College voor de Bloedtransfusie van het Nederlandse Rode Kruis, Amsterdam.

Dr.C.Dudok de Wit, internist.

Contact prof.dr.W.G.van Aken

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties