Ervaringen van patiënten met de semi-rigide Jonas-penisprothese

Onderzoek
R.J. Tegelaar
A.A.B. Lycklama à Nijeholt
R.F. Kropman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:514-8
Abstract

Samenvatting

Ervaringen van patiënten met een Jonas-penisprothese werden retrospectief geëvalueerd met behulp van een enquêteformulier. De duur van de follow-up varieerde van 2-11 jaar, gemiddeld 6 jaar. Het betrof patiënten die allen op de afdeling Urologie van het Academisch Ziekenhuis Leiden werden geopereerd. De groep niet bereikbare patiënten was relatief groot; van 18 uit het buitenland afkomstige patiënten was het huidige adres niet te achterhalen en 6 patiënten waren overleden. Van in totaal 75 patiënten waren er 31 wier gegevens beschikbaar waren voor analyse. Bij 77 van de mannen was coïtus mogelijk. Van de mannen was 52 tevreden over de lengte van de penis en 77 over de rigiditeit. Bij circa de helft van de mannen bleken de frequentie en de beleving van de coïtus onveranderd ten opzichte van de periode vóór de erectiestoornis, in de resterende groep werden gelijkelijk positieve en negatieve veranderingen vermeld. Bij 34 van de mannen was orgasme mogelijk. De algemene tevredenheid bij de man bedroeg 74, bij de partner 65. Een hoger percentage, 87, had geen spijt van de operatie.

Na implantatie bleek de lengte van de penis de belangrijkste bron van ontevredenheid. In het dagelijks leven ondervonden patiënten weinig hinder van de prothese en meerdere patiënten stelden dat door implantatie vooral het zelfvertrouwen was versterkt.

De Jonas-penisprothese lijkt nog steeds een goede mogelijkheid bij de behandeling van erectiestoornissen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

R.J Tegelaar, co-assistent; dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt, uroloog; R.F.Kropman, assistent-geneeskundige.

Contact dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties