Behandeling van erectiestoornissen

Opinie
A.A.B. Lycklama à Nijeholt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:503-4

Zie ook de artikelen op bl. 514 en 518.

Wanneer wij de seksuologische behandeling van psychogene erectiestoornissen buiten beschouwing laten, dan was 10 jaar geleden de urologische behandeling van organisch bepaalde erectiestoornissen alleen mogelijk met een semirigide penisprothese.

Momenteel zijn verschillende urologische behandelingen mogelijk van de vasculaire (onvoldoende bloedtoevoer naar de penis of ‘veneuze lekkage’ vanuit de penis) of neurogene oorzaken van erectiestoornissen. De meer causaal gerichte behandelingen zijn echter nog niet optimaal: zo is bij slechts weinig patiënten met een arteriële oorzaak arterie-reconstructie of arterialisatie van de V. dorsalis penis profunda mogelijk. Ook zijn de resultaten van de veneuze resectietechnieken nog teleurstellend (60-65 succes.12 Bovendien wordt kromstand van de penis door fibrosering van de operatielittekens beschreven.

Patiënten met een erectiele dysfunctie op basis van neurogene stoornissen (bijv. diabetes mellitus) kunnen vaak goed behandeld worden door hen intracorporale zelfinjectie met papaverine, fentolamine of prostaglandine aan te leren…

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Urologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Dr.A.A.B.Lycklama à Nijeholt, uroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties