Ervaringen van 3 jaar 'galsteenpolikliniek' in een academisch ziekenhuis

Onderzoek
P.W. Plaisier
H.G.T. Nijs
R.L. van der Hul
R. den Toom
O.T. Terpstra
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:978-82
Abstract

Samenvatting

In een descriptief, retrospectief onderzoek werden de ervaringen van 3 jaar ‘galsteenpolikliniek’ (april 1988-april 1991) op de afdeling Algemene Heelkunde, Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, geïnventariseerd. In die periode bezochten 594 patiënten het spreekuur van de polikliniek voor de 1e maal. Patiëntenkenmerken, symptomen, diagnostiek en therapeutische adviezen werden bestudeerd.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 49,0 jaar (SD: 15; uiterste waarden: 20-88), de man-vrouwverhouding was 0,34 en de meerderheid van de patiënten had symptomen (86,9). Van de patiënten kwam 60,3 via de huisarts, 21,7 werd verwezen door een specialist en 18,0 kwam op eigen initiatief. Bij 8,1 van de patiënten was sprake van acute biliaire problemen en een toegenomen operatierisico bestond bij 2,4. De meerderheid (51,9) kreeg een cholecystectomie geadviseerd, aan 20,2 werd een expectatief beleid voorgesteld, bij 2,5 van de patiënten werd de analyse gestaakt en de overigen (25,4) kreeg een andere, minder invasieve therapie aangeboden. De interesse in de diverse therapeutische mogelijkheden voor symptomatische galsteenaandoeningen bij artsen, maar vooral bij patiënten, heeft een trendgevoelig karakter; dit wordt gereflecteerd in verwijzingspatroon, diagnostiek en gegeven therapeutische adviezen.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Algemene Heelkunde, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.

P.W.Plaisier, R.L.van der Hul en R.den Toom, assistent-geneeskundigen; dr.H.G.T.Nijs; prof.dr.O.T.Terpstra, chirurg.

Contact P.W.Plaisier

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties