Ervaring met ‘axillary reverse mapping’

5 jaar later
Martinus A. Beek
Paul D. Gobardhan
Elisabeth G. Klompenhouwer
Harm J.T. Rutten
Adri C. Voogd
Ernest J.T. Luiten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4222
Abstract

Hoe staat het met de nieuwe technieken die een aantal jaar geleden in het NTvG werden beschreven? Behoren zij inmiddels tot de gangbare medische praktijk of is het enthousiasme getemperd?

Samenvatting

‘Axillary reverse mapping’ (ARM) is een techniek waarbij het lymfedrainagesysteem van de bovenste extremiteit in kaart wordt gebracht, zodat de lymfebanen en -klieren gedurende een okselklierdissectie (OKD) gespaard kunnen worden. Dit kan leiden tot minder postoperatieve morbiditeit, zoals lymfe-oedeem. Een gerandomiseerde multicentrische studie toonde aan dat er statistisch significant minder postoperatieve klachten zijn als lymfebanen en -klieren van de bovenste extremiteit met deze techniek worden gespaard. Hoewel er steeds minder vaak een indicatie voor een OKD is, kan ARM een meerwaarde hebben voor de patiënten die een OKD moeten ondergaan.

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Breda: dr. M.A. Beek, chirurg in opleiding; dr. P.D. Gobardhan, chirurg; dr. E.J.T. Luiten, chirurg. Nederlands Kanker Instituut, afd. Radiologie, Amsterdam: dr. E.G. Klompenhouwer, radioloog. Catharina Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Eindhoven: dr. H.J.T. Rutten, chirurg (tevens MUMC+, afd. Chirurgie, Maastricht). Maastricht UMC+, afd. Epidemiologie, Maastricht: dr. A.C. Voogd, epidemioloog.

Contact M.A. Beek (maarten_beek@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: de auteurs ontvingen subsidie van Stichting Pink Ribbon (KWF) en de Maurits en Anna de Kock Stichting.

Auteur Belangenverstrengeling
Martinus A. Beek ICMJE-formulier
Paul D. Gobardhan ICMJE-formulier
Elisabeth G. Klompenhouwer ICMJE-formulier
Harm J.T. Rutten ICMJE-formulier
Adri C. Voogd ICMJE-formulier
Ernest J.T. Luiten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties