Het immuunreconstitutie-inflammatoir-syndroom na chemotherapie

Ernstige inflammatie tijdens herstel van neutropenie

Klinische praktijk
Dirk P.T. van Lier
Nico A.F. Janssen
Miranda M. Snoeren
Paul E. Verweij
Nicole M.A. Blijlevens
Walter J.F.M. van der Velden
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A8968
Abstract

Dames en Heren,

Behandeling van kanker met chemotherapie, hypomethylerende agentia of een stamceltransplantatie gaat gepaard met een tijdelijke verstoring van het afweersysteem. Deze afweerstoornissen verhogen het risico op infecties, maar kunnen ook het klinisch beloop van deze infecties mitigeren. Een tegenovergesteld fenomeen treedt op wanneer de afweerstoornis herstelt en een ontstekingsreactie de aanwezigheid van een tot dusver asymptomatisch verlopen infectie verraadt of het klinische beeld doet verslechteren. Dit fenomeen staat bekend als het immuunreconstitutie-inflammatoir-syndroom (IRIS). Wij presenteren 2 patiënten die in de fase van herstel na neutropenie het IRIS ontwikkelden.

In de tijdelijke verstoring van het afweersysteem zijn een vroege en een late fase te onderscheiden. In de vroege fase is vooral het aangeboren afweersysteem verstoord, wat zich uit in een verlaagd absoluut aantal neutrofielen (neutropenie) en schade aan slijmvliesbarrières (mucositis). In de late fase, die vrijwel uitsluitend optreedt na een allogene stamceltransplantatie, is er sprake van verstoring van de…

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen.

Afd. Hematologie: D.P.T. van Lier, coassistent; prof.dr. N.M.A. Blijlevens en dr. W.J.F.M. van der Velden, internisten-hematologen.

Afd. Infectiologie: drs. N.A.F. Janssen, aios interne geneeskunde.

Afd. Radiologie: drs. M.M. Snoeren, radioloog.

Prof. Dr. P.E. Verweij, medisch-microbioloog.

Contact dr. W.J.F.M. van der Velden (walter.vandervelden@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Dirk P.T. van Lier ICMJE-formulier
Nico A.F. Janssen ICMJE-formulier
Miranda M. Snoeren ICMJE-formulier
Paul E. Verweij ICMJE-formulier
Nicole M.A. Blijlevens ICMJE-formulier
Walter J.F.M. van der Velden ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties