Ernstige infecties bij gebruik van biologicals
Open

Bij patiënten met reumatoïde artritis is risico slechts beperkt verhoogd
Commentaar
10-08-2015
Alfons A. den Broeder en Henk J. Schers

Steeds meer patiënten met reumatoïde artritis of andere reumatische aandoeningen gebruiken naast ‘disease-modifying anti-rheumatic drugs’ (DMARD’s), zoals methotrexaat, ook zogenoemde biologicals. Voor veel specialisten buiten de reumatologie en voor huisartsen zijn dit relatief nieuwe middelen, waarvan de bijwerkingen en complicaties nog relatief onbekend zijn. De meest gevreesde bijwerking van biologicals is wellicht de verhoogde kans op ernstige infecties. In het afgelopen decennium zijn er al diverse systematische reviews verschenen over dit onderwerp waarin aanvankelijk een licht verhoogd risico op ernstige infecties werd gevonden,1 maar in recentere reviews met een groter aantal studies kon dit verband niet worden bevestigd.2

De interpretatie van deze reviews is niet eenvoudig. Ten eerste is het infectierisico bij patiënten met reumatoïde artritis sowieso verhoogd door de onderliggende aandoening zelf. Met name luchtweg- en urineweginfecties en infecties van gewrichten treden vaker op dan verwacht, ook als wordt gecorrigeerd voor glucocorticoïdgebruik. Bij optimaal behandelde patiënten met reumatoïde artritis lijkt ...