Dosisverlaging van TNF-α-blokkers bij patiënten met reumatoïde artritis
Open

Commentaar
10-08-2015
Willem F. Lems

Dé grote vooruitgang in de behandeling van patiënten met reumatoïde artritis is de introductie van tumornecrosefactor(TNF)-α-blokkers. Deze medicamenten leiden tot minder ziekteactiviteit, verbeterde functionaliteit en afname van radiologische schade aan de gewrichten.1 De keerzijde is de dosisafhankelijke toename van het risico op infecties en de hoge kostprijs, rond de 10 à 15.000 euro per patiënt per jaar. Aangezien het aantal patiënten dat begint met deze biologicals groter is dan het aantal patiënten dat stopt of overlijdt, is het kostenaspect van deze succesvolle behandeling een nijpend probleem.

Een belangrijke onderzoeksvraag is daarom of het mogelijk is deze medicatie te stoppen of af te bouwen. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is een uniek onderzoek verricht, waarin het effect van het geleidelijk afbouwen van de medicatie werd onderzocht bij patiënten met reumatoïde artritis die op ten minste 2 opeenvolgende momenten een lage ziekteactiviteit hadden en die behandeld werden met de TNF-α-blokkers adalimumab of etanercept.