TNF-blokkers: de rol van medicijnconcentraties

Klinische praktijk
Charlotte L.M. Krieckaert
Erik H. Vogelzang
Theo Rispens
Gertjan Wolbink
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6707
Abstract

Samenvatting

  • Er is variatie in de farmacokinetiek van tumornecrosefactor-α(TNF)-blokkers.

  • Het meten van medicijnconcentraties van TNF-blokkers is mogelijk een handvat voor de identificatie van patiënten bij wie de behandeling geoptimaliseerd kan worden.

  • Er zijn verschillende factoren die de farmacokinetiek van TNF-blokkers kunnen beïnvloeden. Een belangrijke factor is immunogeniciteit.

  • De dosering van TNF-blokkers die nodig is om een goed klinisch effect te bereiken kan per patiënt verschillen; daarnaast kan ook de dosering die nodig is dit goede klinische effect te behouden verschillen.

  • Immunosuppressieve comedicatie speelt een belangrijke rol in de optimalisatie van de therapie met TNF-blokkers, via een effect op de immunogeniciteit en inflammatie.

Auteursinformatie

Jan van Breemen Research Institute en Reade, afd. Reumatologie, Amsterdam.

Dr. C.L.M. Krieckaert, arts-onderzoeker; mr. E.H. Vogelzang, medisch student; dr. G. Wolbink, reumatoloog.

Sanquin Research en Landsteiner laboratorium, afd. Immunopathologie, Amsterdam.

Dr. T. Rispens, senior onderzoeker.

Contact dr. C.L.M. Krieckaert (c.krieckaert@reade.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: formulieren met belangenverklaringen zijn beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6707; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 26 februari 2014

Auteur Belangenverstrengeling
Charlotte L.M. Krieckaert ICMJE-formulier
Erik H. Vogelzang ICMJE-formulier
Theo Rispens ICMJE-formulier
Gertjan Wolbink ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties