Ernstige diarree met invasieve intestinale spirochetose

Klinische praktijk
N.G. Koopmans
W.S. Kwee
W. Grave
F.S. Stals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2873-6
Abstract

Samenvatting

Een 38-jarige, heteroseksuele man presenteerde zich met ernstige diarree die al 6-7 weken aanhield zonder overige klachten. Bij routinematige feceskweken en bij parasitologisch standaardonderzoek werden geen pathogene micro-organismen aangetroffen. Ook de colonoscopie liet geen macroscopische afwijkingen zien aan het slijmvlies. Er werden meerdere biopten genomen. De histologische diagnose luidde ‘invasieve intestinale spirochetose’. De immunokleuring op Borrelia burgdorferi toonde kruisreactie met spirocheten van intestinale spirochetose. Uit een biopt van het sigmoïdslijmvlies werd spirocheet geïsoleerd onder strikt anaërobe omstandigheden. Het micro-organisme werd met 16S-rDNA-sequentieanalyse getypeerd als Brachyspira aalborgi. Serologische uitslagen op hiv waren negatief, evenals de luesreactie. Patiënt werd behandeld met metronidazol en daarna met clindamycine. Na deze tweede behandeling ging de diarree over. Geconcludeerd werd dat patiënt leed aan een ernstige vorm van diarree bij invasieve intestinale spirochetose. De aandoening wordt meestal per toeval ontdekt bij histologisch onderzoek van colonslijmvliesbiopten. Er bestaat geen algemene consensus over causaal verband tussen intestinale spirochetose en diarree. Wel is er een verband tussen de aanwezigheid van symptomen en de invasiviteit van spirocheten, morfologische veranderingen van colonepitheel en immuniteitsreactie. In de literatuur zijn patiënten beschreven die spontaan genazen. De behandeling wordt toegepast bij patiënten met ernstige klachten.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2873-6

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, Faculteit der Geneeskunde, Maastricht.

Hr.N.G.Koopmans, medisch student.

Laurentius Ziekenhuis, afd. Pathologie, Postbus 920, 6040 AX Roermond.

Hr.dr.W.S.Kwee, patholoog (tevens: St. Jans-Gasthuis, Weert); hr.W.Grave, internist; hr.dr.F.S.Stals, arts-microbioloog.

Contact hr.dr.W.S.Kwee (w.kwee@lzr.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties