Beperkt risico op bindweefselgerelateerde aandoeningen als aneurysma’s

Ernstige bijwerkingen van fluorochinolonen

Klinische praktijk
Janine Boes
A.S.M. (Ton) Dofferhoff
Hanneke W.H.A. Fleuren
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D4868
Abstract

In 2018 waren er 336.500 gebruikers van fluorochinolonen in Nederland.1 In 2018 publiceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) het bericht dat gebruik van fluorochinolonen gerelateerd is aan een aneurysma of dissectie van de aorta.2 De praktische consequenties hiervan zijn onduidelijk.

Casus

U ziet een 70-jarige man met koorts en mictieklachten die passen bij een urineweginfectie met tekenen van weefselinvasie. U stuurt de urine op voor kweek en schrijft de patiënt ciprofloxacine voor. Een paar dagen later komt zijn vrouw op het spreekuur. Zij heeft gehoord dat ciprofloxacine kan leiden tot een scheur van de aorta. Ze maakt zich zorgen, omdat haar man een aneurysma van de aorta heeft. Wat is nu het beste beleid?

Beschouwing

Mechanisme

Fluorochinolonen worden in verband gebracht met een toename van tendinopathieën, aneurysma’s en dissecties van de aorta, en netvliesloslatingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat fluorochinolonen een verhoogde activiteit van matrix-metalloproteïnasen…

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Longziekten, Nijmegen: drs. J. Boes, aios longziekten. Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen, afd. Interne Geneeskunde: dr. A.S.M. Dofferhoff, internist-infectioloog; afd. Klinische Farmacie: drs. H.W.H.A. Fleuren, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog; prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: Radboudumc, afd. Farmacologie-Toxicologie en afd. Interne Geneeskunde).

Contact J. Boes (janine.boes@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Janine Boes ICMJE-formulier
A.S.M. (Ton) Dofferhoff ICMJE-formulier
Hanneke W.H.A. Fleuren ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties