Erfelijke stofwisselingsziekten en zwangerschap: consequenties voor moeder en kind

Klinische praktijk
F.J. van Spronsen
H. Molendijk
J.J.H.M. Erwich
G.P.A. Smit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:235-40
Abstract

Samenvatting

- De prevalentie van individuele erfelijke stofwisselingsziekten is laag, maar als groep zijn deze ziekten belangrijk.

- Zwangerschap(swens) bij patiënten met erfelijke stofwisselingsziekten komt steeds vaker voor na een succesvolle behandeling tijdens de kinderleeftijd.

- Erfelijke stofwisselingsziekten van de vrouw, zoals hyperhomocysteïnemie of ureumcyclusdefecten, kunnen zich tijdens of direct na de zwangerschap voor het eerst manifesteren met bijvoorbeeld respectievelijk trombose of coma.

- Andere erfelijke stofwisselingsziekten van de vrouw, zoals glycogeenstapelingsziekte type I en III, kunnen tijdens de zwangerschap verergeren door een toename van respectievelijk nierfunctiestoornissen of cardiomyopathie.

- Erfelijke stofwisselingsziekten van de zwangere, zoals onvoldoende behandelde hyperhomocysteïnemie of fenylketonurie, kunnen een gezonde foetus beschadigen.

- Erfelijke stofwisselingsziekten van de foetus, zoals lysosomale stapelingsziekten, kunnen de foetus zelf beschadigen, waarbij bijvoorbeeld cardiomyopathie, hydrops foetalis en overlijden kunnen voorkomen.

- Daarnaast kunnen erfelijke defecten in de oxidatie van lange-ketenvetzuren van de foetus ook de stofwisseling van de gezonde moeder ernstig ontregelen, resulterend in acute leververvetting en hemolyse.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Obstetrie en Gynaecologie: dr.J.J.H.M.Erwich, gynaecoloog.

Contact Afd. Kindergeneeskunde: dr.F.J.van Spronsen en dr.G.P.A.Smit, kinderartsen; dr.H.Molendijk, kinderarts-neonatoloog (spronsen@bkk.azg.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties