Erfelijke ouderdomsdiabetes bij jongeren

Klinische praktijk
Karin van der Tuin
Sabine E. Hannema
E.C.A.M. (Mieke) Houdijk
Monique Losekoot
Eelco J.P. de Koning
Martijn H. Breuning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9247
Abstract

Dames en Heren,

Veel mensen kennen wel het onderscheid tussen diabetes mellitus type 1 (DM1) en type 2 (DM2), maar wist u dat er daarnaast ten minste 15 monogenetische vormen van diabetes zijn? En dat het stellen van de juiste diagnose consequenties heeft voor de prognose en behandeling? In deze klinische les beschrijven we dit aan de hand van een familie met klinische aanwijzingen voor erfelijke ouderdomsdiabetes bij jongeren (‘maturity-onset diabetes of the young’, MODY) (OMIM#606391).

Patiënt A, een 7-jarige jongen, werd door zijn huisarts verwezen naar de polikliniek Kindergeneeskunde in het Juliana Kinderziekenhuis vanwege langer bestaande buikklachten. Er was geen sprake van polydipsie, polyurie of gewichtsverlies. Oriënterend bloedonderzoek via de huisarts liet een hoge glucose- en verhoogde HbA1c-waarde zien. De familieanamnese was positief voor DM2 bij vader en 2 van diens zussen, en bij vaders vader.

Bij lichamelijk onderzoek zagen we een niet-zieke jongen. Onderzoek…

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden.

Afd. Klinische Genetica: drs. K. van der Tuin, coassistent (thans: arts-onderzoeker, afd. Klinische Genetica); dr. M. Losekoot, moleculair geneticus; prof.dr. M.H. Breuning, klinisch geneticus.

Afd. Interne Geneeskunde, sectie Endocrinologie en sectie Nierziekten: prof.dr. E.J.P. de Koning, endocrinoloog.

HagaZiekenhuis, locatie Juliana Kinderziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Den Haag.

Dr. S.E. Hannema, kinderarts-fellow endocrinologie (thans: kinder-endocrinoloog, Sophia Kinderziekenhuis-Erasmus MC Rotterdam en LUMC); dr. E.C.A.M. Houdijk, kinderarts-endocrinoloog.

Contact prof.dr. M.H. Breuning (m.h.breuning@lumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Karin van der Tuin ICMJE-formulier
Sabine E. Hannema ICMJE-formulier
E.C.A.M. (Mieke) Houdijk ICMJE-formulier
Monique Losekoot ICMJE-formulier
Eelco J.P. de Koning ICMJE-formulier
Martijn H. Breuning ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties