Een Nederlandse familie met een autosomaal dominante vorm van diabetes mellitus ten gevolge van een mutatie in het HNF1 [alpha]-gen (MODY 3)

Onderzoek
C.J.J. Tack
A.T. Hattersley
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:2252-6
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoek naar de moleculair-genetische stoornis bij een Nederlandse familie met een autosomaal dominant overervende vorm van diabetes mellitus.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Academisch Ziekenhuis Nijmegen, laboratoria voor genetisch onderzoek in Birmingham en Exeter (Groot-Brittannië).

Methode

Leden van een familie met een autosomaal dominant overervende vorm van diabetes mellitus (‘maturity-onset diabetes of the young’ (MODY)) werden opgeroepen voor onderzoek. Bij hen werd een anamnese afgenomen en laboratoriumonderzoek verricht; DNA werd geïsoleerd uit lymfocyten. Koppelingsonderzoek werd verricht met behulp van genetische markers nabij bekende MODY-loci. Nadat koppeling met het MODY-3-gen (het gen voor de transcriptiefactor ‘hepatocyte nuclear factor’(HNF)1α) was vastgesteld, werd mutatieonderzoek van het betreffende gen verricht.

Resultaten

Van de 27 onderzochte familieleden waren 13 bekend wegens diabetes. Bij 4 patiënten was de diagnose vóór het 25e levensjaar gesteld; de gemiddelde leeftijd bij diagnose was 36,7 jaar. Vrijwel alle familieleden met diabetes werden behandeld met dieet/orale bloedglucoseverlagende geneesmiddelen. De groep met diabetes had een lagere nuchtere insulineconcentratie (53,8 (SD: 5,4) versus 90,4 (SD: 12,9) pmol/l; p < 0,05). Met behulp van de genetische markers werd koppeling tussen het bestaan van diabetes en markers op het MODY-3-gen vastgesteld. Bij verder onderzoek werd vervolgens een mutatie in exon 2 van het gen gevonden.

Conclusie

Bij deze Nederlandse familie bestond er een autosomale vorm van diabetes mellitus, die wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen voor HNF1α (MODY-3). Het fenotype was relatief mild; klinisch werd de diabetes gekarakteriseerd door een gestoorde insulinesecretie.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis St. Radboud, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Dr.C.J.J.Tack, internist.

Department of Diabetes and Vascular Research, Postgraduate Medical School, Exeter, Groot-Brittannië.

Dr.A.T.Hattersley, consultant physician.

Contact dr.C.J.J.Tack

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties