Is er gevaar voor het netvlies door blootstelling aan helium-neonlaserlicht?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:720

VRAAG 3. In werkplaatsen waar laserstralen worden gebruikt, is er een strikt voorschrift om oogbeschermers op te zetten i.v.m. het risico van beschadiging van het netvlies. In moderne supermarkten vindt automatische aflezing van streepcodes plaats d.m.v. rood licht (helium-neonlaserlicht), zonder enige bescherming voor degene die ermee werkt noch voor de klant die erbij staat en soms een glimp opvangt van dat licht. Hoe groot is het risico van netvliesbeschadiging voor caissière respectievelijk klant?

ANTWOORD. Iedere laser kan in principe netvliesafwijkingen veroorzaken afhankelijk van de tijd waarin men in de laser kijkt en van de intensiteit van het laserlicht. Daarnaast speelt de golflengte van het licht een rol: blauw licht zal bijvoorbeeld eerder schade veroorzaken dan rood licht. De helium-neon- en de diode-laser geven rood licht af met een golflengte van respectievelijk 633 en 670 nanometer. Toepassingen zijn bijvoorbeeld in landmeetapparatuur, als aanwijslaser bij voordrachten en als lichtbron voor het lezen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties