Een laserpen is geen speelgoed
Open

Oogletsel met blijvend visusverlies
Klinische les
07-10-2014
Jan E.E. Keunen, Ann-Laure M.H. Delbecq, J.R.M. (Hans) Cruysberg, Jan C. van Meurs, Ivan M. Gan en Tos T.J.M. Berendschot

Dames en Heren,

Tijdens het spelen met een laserpen kijken kinderen en jeugdigen er wel eens recht in. Met de sterke laserpennen die nu voorhanden zijn kan dit ernstig, persisterend visusverlies tot gevolg hebben. De auteurs presenteren 3 patiënten die blijvend oogletsel opliepen na het spelen met een laserpen die in het buitenland was gekocht.

In 1998 verscheen een artikel in het NTvG met als titel ‘De laserpen als aanwijsstok niet aangetoond gevaarlijk’.1 De destijds in de handel verkrijgbare laserpointers bleken bij standaardgebruik ongevaarlijk. Het rapport ‘Laserpointers tegen het licht gehouden’ van de Gezondheidsraad uit 1999 concludeerde eveneens dat in de internationale peerreviewed literatuur geen enkel geval van blijvend oogletsel door laserpointers was gevonden.2 Wel werd geconstateerd dat hinder en schrikreacties konden optreden door gebruik van laserpennen, wat tot gevaarlijke situaties kon leiden zoals bij het besturen van een auto. Tevens werd gewaarschuwd dat in de toekomst laserpennen met een hoger vermogen op de markt ...