Is er een methode om vast te stellen of spermatozoën in het urinesediment of in het directe preparaat na vasectomie een aanwijzing kunnen zijn voor nog bestaande fertiliteit?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:828

VRAAG 7. De spermacontroles na vasectomie geven soms problemen. Ook na langere tijd worden zowel in het sediment als in het directe preparaat nog wel eens spermatozoën aangetroffen. Is er een betrouwbare methode om te onderscheiden of dit bij controle na langere tijd nog tot zwangerschap kan leiden?

ANTWOORD. Na vasectomie dient spermacontrole plaats te vinden teneinde een azoöspermie vast te stellen. Dit spermaonderzoek is eenvoudig en betrouwbaar uit te voeren met een direct preparaat onder de microscoop met een vergroting van 400 maal. Gemiddeld duurt het 6-8 weken voordat azoöspermie bereikt is. Hiertoe is het belangrijk dat de patiënt na de vasectomie geregelde zaadlozingen heeft. Pas als bij spermacontrole een absolute azoöspermie is geconstateerd, krijgt patiënt te horen dat op de ingreep vertrouwd mag worden. Het komt voor dat na 8 weken nog sporadisch dode of zelfs bewegende spermatozoën worden gezien bij microscopisch onderzoek van het ejaculaat. Dit kan…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties