Vasectomie: indicaties en uitvoering in een historisch perspectief

Klinische praktijk
S.M. Hepp
E.J.H. Meuleman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:611-4
Abstract

Samenvatting

- In 2004 werden in Nederland ongeveer 35.000 vasectomieën verricht.

- Ofschoon vasectomie de betrouwbaarste vorm van anticonceptie is (de kans op zwangerschap is in het eerste jaar 0,08-0,15), is het van belang om voorafgaande aan de ingreep realistische voorlichting te geven over de kans op complicaties. Het kan hierbij gaan om nabloeding (5), wondinfectie (5), hematoom (14) en gevolgen op de langere termijn, zoals het in principe irreversibele karakter van de ingreep (2,6 van de mannen opteert voor een hersteloperatie), het niet snel bereiken van de gewenste steriliteit (4 na 3 maanden), chronische scrotalgie (5) en de kans op rekanalisatie (0,28-0,51).

- Ook dient duidelijk te zijn dat de vasectomie pas geslaagd is als dit is aangetoond op grond van een postoperatieve semenanalyse in een daartoe gecertificeerd laboratorium aan de hand van minder dan 100.000 onbeweeglijke zaadcellen per ml ejaculaat.

- Als alternatief voor vasectomie worden momenteel de mogelijkheden van hormonale anticonceptie bij de man in klinische studies onderzocht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:611-4

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, afd. Urologie, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

Mw.S.M.Hepp, assistent-geneeskundige; hr.dr.E.J.H.Meuleman, uroloog en seksuoloog.

Contact hr.dr.E.J.H.Meuleman (e.meuleman@vumc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties