Het onderzoek van het urinesediment

Klinische praktijk
B.E. van der Snoek
P.G.G. Gerlag
R.A.P. Koene
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1636-9

Gedurende de medische opleiding leert iedere aankomende arts een urinesediment vervaardigen en beoordelen. Na het afstuderen wordt dit onderzoek door zowel de specialist als de huisarts in toenemende mate overgelaten aan de (laboratorium)assistent. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: tijdgebrek, geringe interesse of weinig vertrouwen in de eigen kundigheid op dit gebied. Naarmate de kennis geringer is, neemt de interesse af en gaat het tijdgebrek zwaarder wegen in de beslissing van de arts het onderzoek al dan niet zelf uit te voeren. Dit artikel is bedoeld om de basiskennis weer op te frissen, zodat er tijd vrijgemaakt zal worden voor dit relatief goedkope en informatieve onderzoek. Meer gedetailleerde gegevens over de bereiding van het urinesediment en de interpretatie van de verschillende vormbestanddelen zijn te vinden in enkele goed geïllustreerde monografieën.12

Indicaties

In het verleden is het sedimentonderzoek altijd als een vast onderdeel van het urine-onderzoek beschouwd. Het…

Auteursinformatie

Nijmeegs Huisartsen Instituut, Nijmegen.

B.E.van der Snoek, huisarts.

Sint Josephziekenhuis, afd. Inwendige Geneeskunde, Eindhoven.

Dr.P.G.G.Gerlag, internist.

Sint-Radboudziekenhuis, afd. Nierziekten, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.R.A.P.Koene, internist.

Contact prof.dr.R.A.P.Koene

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties