Enkele ongewone complicaties van intraveneus druggebruik

Klinische praktijk
R.L. Huisinga
W. Mulder
J.S.K. Luitse
H.F.W. Hoitsma
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:1721-4

Dames en Heren,

De complicaties van intraveneus druggebruik zijn alom bekend. Ze worden veelal behandeld door chirurg, internist, cardioloog, neuroloog of psychiater. Complicaties waarvoor chirurgische behandeling noodzakelijk is, komen frequent voor.12

De frequentste chirurgische complicatie is een infectie van de weke delen, al of niet gepaard gaand met abcesvorming. Deze infecties zijn het gevolg van het toedienen van ‘verontreinigde’ drugs, het gebruik van niet-steriele injectiespuiten, spuitattributen en oplosmiddelen en door onvoldoende desinfectie van de huid.3

Andere veel voorkomende complicaties zijn flebitis en trombosering van het oppervlakkige veneuze systeem. lymfangitis, lymfoedeem en complicaties ten gevolge van arteriële injecties, bijvoorbeeld mycotische aneurysmata, rabdomyolyse met nierinsufficiëntie, septische artritiden, osteomyelitis en necrose.

Behalve de genoemde directe bestaan er ook indirecte complicaties door de intoxicatie zelf, zoals verkeers- en beroepsongevallen, druknecrose, al dan niet met zenuwletsel, en verwondingen zoals schot- en steekwonden die verband houden met druggebruik en -handel in het criminele…

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Heelkunde, ie Oosterparkstraat 179, 1091 HA Amsterdam.

R.L.Huisinga, assistent-geneeskundige; W.Mulder, J.S.K.Luitse en dr.H.F.W.Hoitsma, chirurgen.

Contact R.L.Huisinga

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties