Energie- en eiwitbehoefte bij ziekte en trauma

Klinische praktijk
W.J. Gerritsen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:1484-7

Zie ook het artikel op bl. 1481.

Het doel van enterale of parenterale voeding bij acute ziekte of trauma is primair handhaving of herstel van de eiwitmassa van de patiënt. Voor een optimaal effect is het van belang de hoeveelheden energie en eiwit in deze voeding zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte. Bij een gangbare methode om de energiebehoefte van acuut zieke of gewonde patiënten te schatten, wordt gebruik gemaakt van de formules van Harris en Benedict (H-B) ter berekening van het basale energieverbruik, gecombineerd met toevoegingen voor extra energiebehoefte bij verwerking van voedsel, beweging, stress door ziekte of trauma, koorts en eventueel gewenste gewichtstoename. De eiwitbehoefte wordt van een aldus berekende hoeveelheid energie afgeleid door toepassing van een verhouding tussen eiwit en energie die in verband met de ernst van de ziekte als optimaal wordt beschouwd.

Het basale energieverbruik van gezonde personen, het energieverbruik van zieken…

Auteursinformatie

Hogeschool van Amsterdam, afd. Voedingskunde en Diëtetiek, Naaldwijkstraat 45, 1059 GJ Amsterdam.

Dr.W.J.Gerritsen, biochemicus.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties