Endarteriëctomie bij asymptomatische carotisstenose: het risico niet waard
Open

Commentaar
31-01-2011
Hanneke Thoonsen, Jan Stam en Paul J. Nederkoorn

De kans op een herseninfarct is verhoogd bij patiënten met ernstige vernauwing van de A. carotis die voorbijgaande of blijvende neurologische uitvalsverschijnselen hebben gehad. De stenose kan opgeheven worden door een operatie, de carotisendarteriëctomie (CEA). Een CEA verkleint de kans op een herseninfarct in de jaren na de ingreep. Het is aangetoond dat patiënten met een dergelijke symptomatische carotisstenose baat hebben bij een CEA, ondanks het risico van de ingreep.1

Bij patiënten met een asymptomatische carotisstenose, bij wie dus nooit neurologische uitvalsverschijnselen zijn opgetreden, is het nuttig effect van een preventieve CEA veel minder duidelijk. Onlangs werden de resultaten van de ‘Asymptomatic Carotid Surgery Trial’ (ACST) gepubliceerd.2 Elders in dit tijdschrift worden de opzet en resultaten van deze studie kort beschreven (A2837).3

Ze ACST is een goed uitgevoerd gerandomiseerd onderzoek, dat een statistisch significant voordeel laat zien ...