Embolisatie bij een spontane hematopneumothorax

Klinische praktijk
Erwin A. Gorter
Emile F.L. Dubois
Onno R. Guicherit
Thijs A.J. Urlings
J.C. Alexander de Mol van Otterloo
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4425
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Een spontane hematopneumothorax is een zeldzaam ziektebeeld, gedefinieerd als een spontane pneumothorax waarbij zich meer dan 400 ml bloed in de pleuraholte bevindt.

Casus

Een 32-jarige man meldde zich op de SEH met stekende pijn in de rechter thoraxhelft en daarbij moeite met doorzuchten. De X-thorax liet een hydropneumothorax rechts zien. Hierop werd een drain ingebracht waarbij direct 1500 ml sanguinolent vocht afliep. In eerste instantie werd op de CT-scan geen bloeding gezien. Enkele uren later raakte de patiënt hemodynamisch instabiel en werd er een CT-angiografie verricht. Deze liet een extravasaat zien in de regio van de A. intercostalis posterior II, die aansluitend werd geëmboliseerd. Hierdoor werd een stabiele situatie gecreëerd, zodat electieve ‘video-assisted thoracic surgery’ (VATS) mogelijk werd.

Conclusie

Een spontane hematopneumothorax is een levensbedreigend ziektebeeld. Na initiële drainage verdient VATS de voorkeur boven een conservatief beleid of thoracotomie. Echter, een hemodynamische stabiele patiënt is daarvoor wel een vereiste. In deze casus heeft interventieradiologie ertoe bijgedragen om minimaal invasief te kunnen blijven. Dit dient dan ook als behandelingsoptie overwogen te worden.

Auteursinformatie

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Afd. Heelkunde: drs. E.A. Gorter, arts; dr. J.C.A. de Mol van Otterloo, chirurg.

Afd. Longgeneeskunde: dr. E.F.L. Dubois, longarts.

Afd. Radiologie: drs. T.A.J. Urlings, aios radiologie.

Bronovo, afd. Heelkunde, Den Haag.

Dr. O.R. Guicherit, chirurg.

Contact drs. E.A. Gorter (e.a.gorter@gmail.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 maart 2012

Ook interessant

Reacties