Eltroxin 50 microgram niet homogeen

R.R.R. Huijsman-Rubingh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1472

Heden werd mij door de Hoofdinspectie voor de Geneesmiddelen bericht dat de partij Eltroxin 50 microgram, aangeduid met charge no. S 890119 B niet homogeen is. Twee procent van deze partij bestaat uit tabletten die maximaal 75 microgram levothyroxinum natrium bevat. Deze partij is vanaf begin maart in de handel gebracht.

De genoemde charge is door de fabrikant inmiddels uit de handel genomen. Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuis-apotheken zijn reeds verzocht de afgeleverde tabletten om te wisselen.

Bij langdurig gebruik van de gewraakte tabletten kunnen verschijnselen van overdosering optreden. Ik adviseer u bij patiënten die op genoemd preparaat zijn ingesteld…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties