Bereiding van geneesmiddelen in de apotheek

Een gouden leeuw.
Yasmin Polak
Bart A.W. Jacobs
Sibren van den Berg
Jantine C.A. Colen-de Koning
Carla E.M. Hollak
E. Marleen Kemper
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D6806
Abstract

Samenvatting

  • Apothekers kunnen geneesmiddelen bereiden in de apotheek wanneer voorschrijvers niet uitkomen met geregistreerde handelspreparaten voor de behandeling van patiënten. Op deze manier kunnen apothekers zorg op maat leveren.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen individuele bereidingen, op recept voor één patiënt, en voorraadbereidingen, voor grotere groepen nog onbekende patiënten.
  • Apotheekbereidingen kunnen van toegevoegde waarde zijn in drie situaties: er is specifieke farmaceutische zorg nodig, een geregistreerd handelsproduct is (tijdelijk) niet beschikbaar, of voor klinisch wetenschappelijk onderzoek.
  • Voor de toekomstbestendigheid van apotheekbereidingen behoeven een aantal randvoorwaarden de aandacht: technische kennis over grondstoffen en het bereiden van geneesmiddelen moet meer gedeeld worden tussen apothekers en het is van belang dat productontwikkeling als basisvaardigheid behouden blijft in de apothekersopleiding.
  • Het is essentieel dat de vergoeding goed geregeld is, waarbij ook ruimte is voor innovatie en onderzoek naar apotheekbereidingen om de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg te verbeteren.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, afd. Apotheek en Klinische Farmacologie en platform ‘Medicijn voor de Maatschappij’, Amsterdam: drs. Y. Polak, apotheker; dr. B.A.W. Jacobs en dr. E.M. Kemper, ziekenhuisapothekers en klinisch farmacologen; drs. S. van den Berg, onderzoeker; drs. J.C.A. Colen-de Koning, ziekenhuisapotheker; afd. Endocrinologie en Metabolisme: prof.dr. C.E.M. Hollak, internist.

Contact E.M. Kemper (e.m.kemper@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Yasmin Polak ICMJE-formulier
Bart A.W. Jacobs ICMJE-formulier
Sibren van den Berg ICMJE-formulier
Jantine C.A. Colen-de Koning ICMJE-formulier
Carla E.M. Hollak ICMJE-formulier
E. Marleen Kemper ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Farmacotherapie
Dit artikel wordt besproken in#7 Het verbeteren van de medicatie-allergieregistratie | Betaalbare zorg | Cardioloog Tamara Aipassa
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties