Elseviers ziekenhuisenquête

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:2065-7
Download PDF

Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft het weekblad Elsevier (11 september 1999) Bureau Lagendijk een onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland. Er hebben 673 (van 3993) aangeschreven medische beroepsgenoten - huisartsen, specialisten en hoofdverpleegkundigen - hun mening gegeven over de ziekenhuizen in hun omgeving en daar zijn de resultaten van het onderzoek op gebaseerd. De top bestaat al 3 jaar lang onveranderd uit dezelfde ziekenhuizen: bij de academische ziekenhuizen het Academisch Ziekenhuis Utrecht, bij de grote niet-academische ziekenhuizen het Sophia Ziekenhuis in Zwolle en bij de middelgrote ziekenhuizen het Utrechtse Diakonessenhuis. Overigens staan alleen ziekenhuizen die een gemiddeld rapportcijfer kregen van meer dan 6,5 in het overzicht; alle erin opgenomen ziekenhuizen behoren dus tot de top in hun klasse (figuur 2).

Nederland is voor de Lagendijk-enquête onderverdeeld in 36 regio's; de deskundige informanten moesten steeds 4 à 5 ziekenhuizen in hun regio beoordelen. De vragen hadden betrekking op de prestaties en de deskundigheid met betrekking tot de verschillende specialismen. Daarnaast kon men van ieder ziekenhuis de sterke punten en de zwakten aangeven. Tenslotte werd gevraagd naar een samenvattend rapportcijfer en naar ziekenhuizen buiten de regio die zich onderscheidden. Een ziekenhuis kreeg 1 punt voor een bepaald aspect als de helft tot driekwart van de respondenten het daarin bovengemiddeld noemde; als meer dan driekwart van de informanten zulke complimenten gaf, werd de score 2 punten.

De Elsevier-Lagendijk-ziekenhuisenquête verschijnt nog geen week na een publicatie van de Consumentenbond waarin de kwaliteit van de ziekenhuizen in de provincie Utrecht werd beoordeeld (zie deze rubriek, 1999:1974-5). Afgezien van het feit dat de enquête van Elsevier betrekking heeft op geheel Nederland, is een belangrijk verschil dat het oordeel bij Elsevier gebaseerd was op de meningen van medici en verpleegkundigen en bij de Consumentenbond op de meningen van de patiënten. Voorzover er overlap is tussen de beide onderzoeken valt op dat patiënten en kenners het niet zonder meer met elkaar eens zijn: de in Elsevier bij de top behorende ziekenhuizen Eemland in Amersfoort en Sint Antonius in Nieuwegein kregen van de patiënten relatief veel minpunten.

Gerelateerde artikelen

Reacties