Elfde Peiling Veilig Slapen

Waar en hoe leggen ouders hun kind te slapen?
Onderzoek
24-05-2018
Annemieke A.J. Konijnendijk, Adèle C. Engelberts, Monique P. L’Hoir en Magda M. Boere-Boonekamp

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre ouders van zuigelingen landelijke adviezen over veilig slapen ter preventie van wiegendood opvolgen, en wat redenen zijn om af te wijken van adviezen over slaaphouding (altijd op de rug) en slaapplek (ouders en kind slapen niet samen in één bed).

Opzet

Kwantitatief en kwalitatief dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Online-vragenlijstonderzoek onder ouders van kinderen van 0-11 maanden via consultatiebureaus en online media.

Resultaten

Van de 1209 respondenten gaf 72,4% aan dat hun kind gewoonlijk op de rug te slapen werd gelegd, en 34,1% dat hun kind samen met de ouder of ouders in één kamer sliep, maar niet in één bed. Van de kinderen van 0-2 en 3-4 maanden sliep respectievelijk 6,3 en 8,2% samen met de ouders in één bed. Ouders van kinderen van 0-6 maanden (n = 199) die de adviezen over slaaphouding niet naleefden, gaven het vaakst als reden: het kind slaapt beter (35%), en de aanwezigheid van een voorkeurshouding of schedelafplatting (13%) of het willen voorkomen daarvan (16%; samen 29%). Als reden om af te wijken van het advies om niet samen met hun kind in één bed te slapen noemden ouders vooral: gemak bij borstvoeding geven (50%; n = 24) en het beter slapen van het kind (40%; n = 19); dit ging om kinderen van 0-6 maanden.

Conclusie

Het is niet vanzelfsprekend dat ouders adviezen over veilige verzorging rond het slapen van hun kind opvolgen. De preventie kan versterkt worden door met ouders te praten over hun redenen om de adviezen naast zich neer te leggen en samen vast te stellen hoe de slaapomgeving van de baby veilig kan worden ingericht.

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing