Waar en hoe leggen ouders hun kind te slapen?

Elfde Peiling Veilig Slapen

Onderzoek
Annemieke A.J. Konijnendijk
Adèle C. Engelberts
Monique P. L’Hoir
Magda M. Boere-Boonekamp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2366
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken in hoeverre ouders van zuigelingen landelijke adviezen over veilig slapen ter preventie van wiegendood opvolgen, en wat redenen zijn om af te wijken van adviezen over slaaphouding (altijd op de rug) en slaapplek (ouders en kind slapen niet samen in één bed).

Opzet

Kwantitatief en kwalitatief dwarsdoorsnedeonderzoek.

Methode

Online-vragenlijstonderzoek onder ouders van kinderen van 0-11 maanden via consultatiebureaus en online media.

Resultaten

Van de 1209 respondenten gaf 72,4% aan dat hun kind gewoonlijk op de rug te slapen werd gelegd, en 34,1% dat hun kind samen met de ouder of ouders in één kamer sliep, maar niet in één bed. Van de kinderen van 0-2 en 3-4 maanden sliep respectievelijk 6,3 en 8,2% samen met de ouders in één bed. Ouders van kinderen van 0-6 maanden (n = 199) die de adviezen over slaaphouding niet naleefden, gaven het vaakst als reden: het kind slaapt beter (35%), en de aanwezigheid van een voorkeurshouding of schedelafplatting (13%) of het willen voorkomen daarvan (16%; samen 29%). Als reden om af te wijken van het advies om niet samen met hun kind in één bed te slapen noemden ouders vooral: gemak bij borstvoeding geven (50%; n = 24) en het beter slapen van het kind (40%; n = 19); dit ging om kinderen van 0-6 maanden.

Conclusie

Het is niet vanzelfsprekend dat ouders adviezen over veilige verzorging rond het slapen van hun kind opvolgen. De preventie kan versterkt worden door met ouders te praten over hun redenen om de adviezen naast zich neer te leggen en samen vast te stellen hoe de slaapomgeving van de baby veilig kan worden ingericht.

Auteursinformatie

Universiteit Twente, afd. Health Technology and Services Research, Enschede: A.A.J. Konijnendijk, MSc, gezondheid- en veiligheidspsycholoog; dr. M.M. Boere-Boonekamp, arts maatschappij en gezondheid. Zuyderland Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Sittard: dr. A.C. Engelberts, kinderarts. GGD Noord- en Oost-Gelderland, Warnsveld: dr. M.P. L’Hoir, klinisch pedagoog.

Contact M.M. Boere-Boonekamp (m.m.boere-boonekamp@utwente.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. Dit onderzoek werd gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Annemieke A.J. Konijnendijk ICMJE-formulier
Adèle C. Engelberts ICMJE-formulier
Monique P. L’Hoir ICMJE-formulier
Magda M. Boere-Boonekamp ICMJE-formulier

Gerelateerde artikelen

Reacties