Eiwitten met een veranderd leesraam bij de ziekte van Alzheimer; oorzaak of gevolg?

Opinie
W. Scheper
W.A. van Gool
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1244-7
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 1247.

In Science van 9 januari 1998 verscheen een artikel van een aantal Nederlandse onderzoeksgroepen over de ziekte van Alzheimer.1 De auteurs melden een niet eerder beschreven verschijnsel, het vóórkomen van eiwitten met een veranderd ‘leesraam’ in de hersenen van Alzheimer-patiënten. Gezien het originele en complexe karakter van dit onderzoek is het nuttig ook op deze plaats aandacht te besteden aan deze bevindingen.

Veranderd leesraam in vasopressine bij ratten

Het onderzoek van Van Leeuwen et al. vindt zijn oorsprong in een onderzoek dat een aantal jaren terug werd gedaan naar de zogenaamde Brattleboro-ratten. Deze ratten hebben een mutatie in het vasopressinegen, waardoor dit hormoon niet uitgescheiden wordt en zijn functie niet kan uitoefenen; het gevolg is dat de ratten aan diabetes insipidus lijden. Deze ratten zijn homozygoot voor een deletie van slechts 1 base in het vasopressinegen. Die deletie leidt tot een verandering…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Mw.dr.W.Scheper, moleculair bioloog; dr.W.A.van Gool, neuroloog.

Contact mw.dr.W.Scheper

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties