Eisen aan de magistrale bereiding van geneesmiddelen

Opinie
C. (Kees) Neef
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2032
Abstract

Elders in het Tijdschrift bespreken Hoppenbrouwers et al. 2 casussen, waarin een verwisseling van een medicament in een door de apotheek gemaakte bereiding ernstige klinische gevolgen had.1 Door het pakken van een verkeerd geneesmiddel werd dexamethason gebruikt voor een magistrale bereiding in plaats van dexamfetamine.

Aan deze casussen kunnen 3 aspecten onderscheiden worden: de therapeutische rationale van het preparaat, de individualisering van de therapie en de activiteiten met betrekking tot de bereiding.

Therapeutische rationale

Voor de aandoening ADHD is maar 1 preparaat uit de amfetaminegroep in ons land geregistreerd: methylfenidaat. Dexamfetamine kan hiervoor gebruikt worden, maar het is niet voor deze indicatie geregistreerd. Dit betekent dat als de apotheek een magistrale bereiding van dexamfetamine moet maken er een therapeutische onderbouwing moet zijn die deze bereiding rechtvaardigt. De argumentatie moet steekhoudend zijn: de ziekte reageert niet op andere behandelingen, of de patiënt heeft bijwerkingen op andere middelen, of iets dergelijks…

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Maastricht.

Contact Afd. Klinische Farmacie & Toxicologie: prof.dr. C. Neef (c.neef@mumc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 5 augustus 2010

Verwisseling dexamfetamine en dexamethason door lees- en klankgelijkenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties