Verwisseling dexamfetamine en dexamethason door lees- en klankgelijkenis

Klinische praktijk
Chris J.C. Hoppenbrouwers
Gabrielle C.A.H.C.M. Mooren
Joris van den Heuvel
Moniek E. Op de Coul
Paul A.P.S. van Trotsenburg
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1662
Abstract

Dames en Heren,

Het uitschrijven en uitwerken van een recept is een routinematige handeling voor respectievelijk de arts en de apotheker. Een slecht handschrift kan aanleiding geven tot medicatiefouten, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Dat er ondanks een goed uitschrijven van een recept toch een ander medicament kan worden afgeleverd, met potentieel gevaarlijke gevolgen, bewijzen de volgende twee ziektegeschiedenissen.

Patiënt A, een meisje van 15 jaar, werd naar de kinderarts verwezen in verband met opzwellen van het lichaam. De anamnese vermeldde dat patiënte sinds 2 weken een gezwollen gezicht, buik en knieën had. Zij had de afgelopen weken een opvallend toegenomen eetlust. Het laatst bekende gewicht van 2 maanden geleden was 54 kg. Zij was bekend wegens acne, dat de laatste weken een duidelijke progressie had laten zien. Daarnaast was zij eerder dan gebruikelijk gaan menstrueren. Ook was haar gedrag veranderd: zij was bekend wegens…

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. C.J.C. Hoppenbrouwers, arts-assistent kindergeneeskunde; drs. G.C.A.H.C.M. Mooren, kinderarts (thans: VU Medisch Centrum, Amsterdam); drs. M.E. Op de Coul, kinderarts.

Ziekenhuisapotheek: drs. J.J.G. van den Heuvel, ziekenhuisapotheker.

Academisch Medisch Centrum, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Dr. A.S.P. van Trotsenburg, kinderarts-endocrinoloog.

Contact drs. C.J.C. Hoppenbrouwers (chrishoppenbrouwers@yahoo.com)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 maart 2010

Eisen aan de magistrale bereiding van geneesmiddelen
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties