Effectieve chemotherapie bij het hormoonrefractair prostaatcarcinoom: docetaxel-prednison

Opinie
E. Batman
R. de Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2005;149:2442-5
Abstract

In westerse landen is prostaatcarcinoom de meest gediagnosticeerde kanker en vormt het de tweede doodsoorzaak onder mannen met kanker.1 In dit artikel gaan wij in op de recent beschikbaar gekomen behandeling voor patiënten met hormoonrefractair prostaatcarcinoom (HRPC).

Jaarlijks wordt in Nederland bij ongeveer 6500 mannen prostaatcarcinoom vastgesteld en overlijden 2500 mannen aan deze ziekte. Ruim 60 van de patiënten met prostaatcarcinoom is bij diagnose ouder dan 70 jaar (www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_prostaatkanker.html). De 5- en 10-jaarsoverleving van patiënten met prostaatcarcinoom bedragen respectievelijk ongeveer 90 en 65. Bij presentatie heeft 30 van de patiënten reeds gemetastaseerde ziekte en nog eens 25 krijgt metastasen tijdens het beloop van de ziekte.2

Gemetastaseerd prostaatcarcinoom veroorzaakt doorgaans ernstige morbiditeit, met pijn en vermoeidheid als dominante symptomen. Gemetastaseerd prostaatcarcinoom heeft een 5-jaarsoverleving van 30.3 De behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom via chirurgische castratie is voor het eerst in 1941 toegepast door Huggins en Hodges.4 5 Sinds…

Auteursinformatie

Erasmus MC-Daniel den Hoed Oncologisch Centrum, afd. Interne Oncologie, Postbus 5201, 3008 AE Rotterdam.

Hr.E.Batman en hr.dr.R.de Wit, internisten-oncologen.

Contact hr.dr.R.de Wit (r.dewit@erasmusmc.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties