‘Effect size’ nader verklaard

Effectgrootte versus gestandaardiseerde effectgrootte

Klinische praktijk
Michiel R. de Boer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D3225
Abstract

Samenvatting

  • Onder artsen en onderzoekers bestaat de nodige verwarring over de betekenis van de Engelse term ‘effect size’.
  • Veel van de verwarring is terug te voeren op het door elkaar gebruiken van de termen ‘effect size’ (effectgrootte) en ‘standardized effect size’ (gestandaardiseerde effectgrootte).
  • Dit artikel gaat in op de betekenis van beide termen. Ook komt aan de orde voor welke doeleinden gestandaardiseerde effectgroottes gebruikt worden, en hoe zij in de klinische praktijk geïnterpreteerd kunnen worden.
Auteursinformatie

Contact Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Gezondheidswetenschappen: dr. M.R. de Boer, epidemioloog (m.r.de.boer@vu.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Verantwoording

Prof.dr. Maurits van Tulder, epidemioloog (Amsterdam Public Health research institute, afd. Gezondheidswetenschappen), gaf commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Auteur Belangenverstrengeling
Michiel R. de Boer ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

JWG (Hans)
Jacobs

U schrijft: We nemen aan dat de SD op de CES-D-schaal 8 punten bedraagt, oftewel het gemiddelde verschil van alle CES-D-waardes tot het gemiddelde is 8 punten.

Moet dat niet zijn:

We nemen aan dat de SD op de CES-D-schaal 8 punten bedraagt, oftewel de wortel van het gemiddelde verschil van alle CES-D-waardes tot het gemiddelde is 8 punten

J.W.G. (Hans) Jacobs, reumatoloog, UMC Utrecht