Botulinetoxine werkzaam tegen schrijfkramp
Open

Onderzoek
19-01-2009
J.J.M. (José) Kruisdijk, J.H.T.M. (Hans) Koelman, Bram W. Ongerboer de Visser, Rob J. de Haan en J.D. (Hans) Speelman

Doel

Onderzoeken of injecties met botuline A toxine (BoNT-A) een effectieve behandeling voor schrijfkramp zijn.

Opzet

Gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek.

Methode

40 patiënten werden gerandomiseerd tussen behandeling met BoNT-A of placebo, toegediend per injectie, in 2 sessies. De behandeling duurde 12 weken. De primaire uitkomstmaat was de keuze van de patiënt om door te gaan met de behandeling, ondanks eventuele nadelen. Secundaire uitkomstmaten waren verschillende meetschalen voor de ernst van de stoornis en de beperking. De uitkomstmaten werden vastgelegd bij het begin van de behandeling, na 8 weken (secundaire uitkomstmaten) en na 12 weken (primaire uitkomstmaat).

Resultaten

39 patiënten voltooiden de trial. Van de 20 patiënten in de BoNT-A-groep hadden 14 (70,0%) een gunstig resultaat en zij wilden de behandeling voortzetten, tegen 6 van de 19 in de placebogroep (31,6%). Dit verschil was statistisch significant (p = 0,03). Ook de veranderingen op de meeste klinische meetschalen waren statistisch significant in het voordeel van BoNT-A. Bijwerkingen waren handzwakte, die meestal gering en steeds voorbijgaand was, en pijn op de injectieplaats.

Conclusie

Behandeling met BoNT-A-injecties leidde tot een grotere verbetering dan placebo, zowel in de waardering van de patiënten als op klinische meetschalen. Ondanks de bijwerkingen van BoNT-A-injecties kozen de meeste patiënten voor voortzetting van de behandeling.