Effect van screening op mortaliteit door borstkanker niet aantoonbaar
Open

In het kort
29-08-2011
Joke W. Baars

Waarom dit onderzoek?

Het effect van screening met een mammogram op de borstkankermortaliteit is omstreden.

Onderzoeksvraag

Is de dalende mortaliteit aan borstkanker in Europese landen te danken aan eerdere detectie door screening of aan betere behandelmethoden?

Hoe werd dit onderzocht?

In deze retrospectieve analyse werd via de WHO-database de borstkankermortaliteit vergeleken in 3 paren landen die vroeg of 10-15 ...