Niets is zeker

Bevolkingsonderzoek

Opinie
Jan Anne Roukema
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5384
Abstract

Rond de jacht op gezondheidswinst en ons streven elk gezondsheidsrisico uit te sluiten, is een lucratieve industrie ontstaan. Deze roept ons op iedere kans op risicoreductie aan te grijpen, ongeacht de materiële of immateriële kosten daarvan. Van overheidswege worden allerlei bevolkingsonderzoeken aangeboden, terwijl bekende Nederlanders de individuele burger via de media duidelijk maken dat een CT- of MRI-scan ‘voor de zekerheid’ goed is voor de innerlijke rust.

Aandacht voor schadelijke neveneffecten van screeningsprogramma’s is er nauwelijks, terwijl alleen al de kosten, ook in immateriële zin, van die ‘collateral damage’ aanzienlijk zijn. Het vinden en behandelen van aandoeningen die zonder screening nooit tot symptomen zouden hebben geleid, is voor patiënten een angstig en voor de samenleving een kostbaar traject. Dat geldt ook voor het uitsluiten van vermeende aandoeningen bij fout-positieve uitslagen. We staan aan de vooravond van de oproep tot een nieuwe vorm van risicoreductie, het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Op basis…

Auteursinformatie

St. Elisabeth Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Tilburg.

Contact Prof.dr. J.A. Roukema, oncologisch chirurg (tevens: CoRPS, Universiteit van Tilburg) (a.roukema@elisabeth.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 24 oktober 2012

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties