Effect van 'recombinant human insulin-like growth factor'-I (IGF-I of mecasermine) op de progressie van amyotrofische laterale sclerose

Onderzoek
J.M.L. Henselmans
R.J. de Knegt
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1932-3

Amyotrofische laterale sclerose (ALS), een degeneratieve aandoening van de motorische voorhoorncel, is een snel progressief verlopend neurologisch ziektebeeld. Lai et al. toetsten in een dubbelblind, placebogecontroleerd, gerandomiseerd en multicentrisch onderzoek het effect van recombinant IGF-I (mecasermine) op de progressie van de sporadische vorm van ALS en bekeken de veiligheid van…

Ook interessant

Reacties