Mogelijke etiologische rol van retrovirussen en enterovirussen bij het ontstaan van amyotrofische laterale sclerose

Opinie
P. Portegies
E.S. Cohen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2002;146:1398-400
Abstract

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressief verlopende neurodegeneratieve aandoening van het centrale en perifere motorisch neuron.1 De ziekte veroorzaakt paresen van extremiteiten, rompmusculatuur en bulbaire spiergroepen. De mentale functies blijven volledig intact. De ziekte openbaart zich meestal tussen het 40e en 60e levensjaar. In Nederland wordt de diagnose ‘ALS’ bij ongeveer 450 patiënten per jaar gesteld. De meeste patiënten overlijden binnen 3 jaar na het stellen van de diagnose door verlammingen van de ademhalingsmusculatuur. De oorzaak van ALS is onbekend en een causale therapie is niet beschikbaar. Alleen riluzol, een glutamaatremmer, geeft een marginale levensverlenging.2

Door de jaren heen zijn vele hypothesen over de etiologie van ALS naar voren gebracht. Ook virale infecties zijn herhaaldelijk geopperd als mogelijke oorzaak van de ziekte. Echter, het is nooit gelukt om een virus te kweken uit weefselmateriaal van patiënten en ook bij serologisch onderzoek zijn er nooit aanwijzingen gevonden voor…

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Dr.P.Portegies, neuroloog; mw.E.S.Cohen, co-assistent.

Contact dr.P.Portegies (p.portegies@amc.uva.nl)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties