Effect van intensieve behandeling van diabetes mellitus bij adolescenten op ontstaan en progressie van lange-termijncomplicaties

Nieuws
A.A.M.W. van Kempen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:741-2

Lange-termijncomplicaties op vasculair en neurologisch gebied veroorzaken een groot deel van de morbiditeit en sterfte bij patiënten met diabetes mellitus. Onderzocht werd of intensieve behandeling met nauwkeurige instelling van glucosewaarden ook bij adolescenten met insuline-afhankelijke diabetes het ontstaan en de progressie van retinopathie, nierziekte en neurologische afwijkingen kan vertragen.1

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties