Effect van dieet al of niet met lovastatine bij ambulante patiënten met hypercholesterolemie

Onderzoek
J.J.P. Kastelein
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1993;137:1841

Bij de behandeling van elke vorm van hyperlipoproteïnemie is een dieet altijd de eerste stap. De gevolgen van veranderingen in de samenstelling van de voeding zijn uitvoerig onderzocht in een klinische omgeving en goed gedocumenteerd in het bijzonder voor wat betreft de effecten van vetzuren en cholesterol.1 Veel minder…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties