Cholesterol, lovastatine en diabetes mellitus type II

Onderzoek
C. Rustemeijer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:971

De prevalentie van coronaire hartziekten (CHD) bij patiënten met diabetes mellitus is tweemaal zo hoog als die bij de overige bevolking. Dit wordt ten dele toegeschreven aan een dyslipoproteïnemie zoals die vooral bij niet van insuline afhankelijke diabetes (NIDDM)-patiënten wordt gevonden en die zich kenmerkt door verhoogde concentraties van very…

Ook interessant

Reacties