Remmers van de cholesterolsynthese: een aanwinst

Opinie
A. van 't Laar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:332-4

Zie ook het artikel op bl. 362.

De belangstelling voor cholesterol is de laatste jaren weer veel levendiger geworden, vooral als gevolg van drie ontwikkelingen. In de eerste plaats zijn enkele grote interventie-onderzoekingen voltooid, die een gunstig effect van verlaging van het cholesterolgehalte op het ontstaan van coronaire aandoeningen aantoonden. Vervolgens is de consensusbeweging, die van Amerika naar Europa is overgeslagen, zich met het cholesterolgehalte in het plasma gaan bezighouden. Dit bracht ernstige consequenties met zich mee. Tenslotte zijn onlangs nieuwe cholesterolverlagende geneesmiddelen geïntroduceerd, de cholesterolsyntheseremmers, die nu al een grote aanwinst blijken te zijn.

In de ‘lipid research clinics coronary primary prevention trial’12 en de ‘Helsinki heart study’3 werd aangetoond dat verlaging van het ‘low density lipoprotein’(LDL)cholesterol met behulp van geneesmiddelen de kans op coronaire aandoeningen deed afnemen. De ‘cholesterol lowering atherosclerosis study’ liet zien dat een intensieve, op cholesterol gerichte behandeling leidde tot minder progressie…

Auteursinformatie

Sint Radboudziekenhuis, Kliniek voor Inwendige Ziekten, afd. Algemene Interne Geneeskunde, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.A.van 't Laar, internist.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties