Eerste resultaten van de Nederlandse Kankerregistratie

Klinische praktijk
Werkgroep Jaarrapportage Nederlandse Kankerregistratie
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:2418-21
Abstract

Tot voor kort kon het vóórkomen van kanker in heel Nederland uitsluitend weergegeven worden in de vorm van sterftecijfers, gebaseerd op de doodsoorzakenregistratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De cijfers van het CBS verschaffen waardevolle informatie over het aantal fataal verlopende maligniteiten, maar kunnen door hun sterke relatie met de resultaten van de kankerbehandeling geen volledig beeld geven van het vóórkomen van kanker in de Nederlandse bevolking. Om deze reden is reeds in 1953 Op initiatief van de overheid en het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) getracht een nationale kankerregistratie op te zetten. Aangezien deze registratie na een aantal jaren niet voldoende compleet bleek en onvoldoende voor onderzoek werd benut, is in de jaren zeventig de financiering door het KWF beëindigd.1 Alleen de kankerregistratie van het Samenwerkingsorgaan Oncologie Ziekenhuizen, later onderdeel van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZSOOZ), in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg, is blijven bestaan. De schattingen van…

Auteursinformatie

Contact G.A.de Winter, Landelijk Overlegorgaan Kankercentra, Postbus 19.001, 3501 DA Utrecht

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties