Denk ook aan een subduraal hematoom door hersentrauma als oorzaak

Eerste manische episode bij ouderen

Klinische praktijk
Radboud M. Marijnissen
Miranda Bakker
Max L. Stek
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1235
Abstract

Dames en heren,

Een manische episode is bij ouderen vaak lastig te herkennen door een atypische presentatie en moeilijk differentiaal diagnostisch onderscheid met delier, dementie, geagiteerde depressie en paranoïde psychose.1 Een voorgeschiedenis met eerdere manische episodes in het kader van een bipolaire stoornis helpt dan ook zeer om tot een juiste diagnose te komen (tabel 1).2

Figuur 1

Een manische episode bij ouderen komt echter waarschijnlijk zelden voor als eerste manifestatie van een bipolaire stoornis. Het vóórkomen in de bevolking van een bipolaire stoornis is 1% en lijkt af te nemen met de leeftijd. Slechts 10% van alle patiënten met een bipolaire stoornis presenteert zich met een eerste episode na het 50e levensjaar.3,4 Wanneer een eerste manische episode zich voordoet op latere leeftijd is er alle reden om alert te zijn op mogelijke onderliggende pathologie. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de volgende 2 ziektegeschiedenissen.

Patiënt A

Auteursinformatie

Radboud M. Marijnissen, Miranda Bakker en Max L. Stek

De Gelderse Roos, afd. Ouderen, Arnhem.

Drs. R.M. Marijnissen, psychiater.

GGZ Oostbrabant, Boxmeer.

Drs. M. Bakker, klinisch geriater.

GGZinGeest afd. Ouderenpsychiatrie, Amsterdam.

Contact drs. R.M. Marijnissen (radboudmarijnissen@live.nl)

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 7 januari 2010

Ook interessant

Reacties