Eerste ervaringen met opnameduurverkorting na primaire chirurgie wegens mammacarcinoom

Onderzoek
R.A.L. Schoop
K. Welvaart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:1505-8
Abstract

Samenvatting

Doel

Beschrijving van enkele persoonlijke, medische en financiële consequenties van het vervroegde ontslag van patiënten uit het ziekenhuis na een operatie wegens mammacarcinoom.

Opzet

Descriptief.

Plaats

Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling Heelkunde-Oncologie, Leiden.

Methode

In de periode maart-augustus 1997 werden 35 borstkankerpatiënten geopereerd. Van deze groep gingen 13 patiënten postoperatief eerder naar huis met de drain nog in situ; de overige 22 patiënten bleven in het ziekenhuis totdat de drain verwijderd was. De medische en financiële consequenties werden onderzocht.

Resultaten

De patiëntenkenmerken van de twee groepen waren grotendeels vergelijkbaar. Het aantal postoperatieve ligdagen was in de vroeg uit het ziekenhuis ontslagen groep per patiënt gemiddeld 4,5 dagen korter. Het aantal postoperatieve complicaties in beide groepen was vergelijkbaar; seroomvorming na verwijdering van de drain kwam minder voor in de groep met vervroegd ontslag. De financiële besparing was gemiddeld ƒ  2497, per patiënt. De tevredenheid onder degenen die vroeg naar huis gingen, was groot.

Conclusie

Op grond van dit oriënterende onderzoek lijkt vervroegd ontslag na een borstkankeroperatie een veilig, financieel voordelig en voor de patiënten prettig beleid.

Auteursinformatie

Leids Universitair Medisch Centrum, afd. Heelkunde-Oncologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

R.A.L.Schoop, medisch student; prof.dr.K.Welvaart, chirurg.

Contact prof.dr.K.Welvaart

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties