Eenvoudige beslisregel voor staken reanimatie is goed, maar niet perfect

Nieuws
R. de Vos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1375-6

De besluitvorming rond het starten en staken van reanimatie is complex. Het gaat om de afweging van een drietal criteria: de kans op overleven gegeven een reanimatiepoging, de zin van de poging in het licht van de waarschijnlijke functionele gezondheidstoestand na reanimatie en tot slot de voorkeur van de patiënt…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties