Eenmalig anesthesie niet schadelijk voor jonge kinderen

Eveline Dokter
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3040

Gezonde kinderen die vóór hun 3e jaar eenmalig onder narcose gaan, hebben op latere kinderleeftijd geen lager IQ dan hun broertjes of zusjes. Dat stellen Lena Sun van Columbia University en haar collega’s (JAMA. 2016; online 7 juni).

Proefdieronderzoek met anesthesie bij jonge dieren laat neurotoxiciteit zien, epidemiologische, klinische studies bij kinderen geven wisselende resultaten. Om vast te stellen of één keer narcose schadelijk is voor de hersenen van gezonde kinderen, selecteerden de onderzoekers in 4 universitaire Amerikaanse kinderziekenhuizen 105 kinderen van 8-15 jaar oud. De kinderen werden voor hun 3e verjaardag onder algehele anesthesie aan een liesbreuk geopereerd en vormden een paar met hun niet geopereerde broertje of zusje. Het leeftijdsverschil tussen de siblings was maximaal 3 jaar. De gemiddelde leeftijd bij de operatie was 17 maanden en 9,5% van de geopereerde kinderen was een meisje. De narcose werd toegediend via inhalatie, de kinderen waren gemiddeld 84 minuten onder zeil (20-240 minuten). Alle kinderen ondergingen een IQ-test en een neurocognitieve test toen ze 8-15 jaar oud waren.

Het gemiddelde totale, performale en verbale IQ tussen de broertjes en zusjes verschilde niet significant (allemaal rond de 110). Ook secundaire neurocognitieve uitkomstmaten, zoals aandacht, geheugen, taal en executieve functies, verschilden niet tussen de 2 groepen. De duur van de anesthesie was niet van invloed op de uitkomsten.

De auteurs merken op dat dit onderzoek niets zegt over herhaalde of langdurige blootstelling aan anesthesie en anesthesie voor andere operaties. Ook wijzen ze op beperkte generaliseerbaarheid omdat een bovengemiddeld aantal jongetjes en kinderen met een hoog IQ aan dit onderzoek deelnam.

Reacties