Lager IQ na beademing in kindertijd

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2022;166:C5113

Kinderen die voor hun 9e jaar op de kinder-IC terechtkwamen en daarbij ook beademd moesten worden, scoorden enkele jaren later gemiddeld 2,8 punten lager op IQ-tests dan broertjes of zusjes die nooit een dergelijke episode hadden doorgemaakt. Dit gold ook als ze bij ontslag geen duidelijke neurologische restverschijnselen hadden. De…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties