Een zuigeling met een pijnlijke zwelling van de navel

Wat is de diagnose?
Zohra Ebrahimi
Olivier Weijer
Joost C.J.M. Swaanenburg
Joop P.W. van den Bergh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A1696
Abstract

Casus

Een 2 maanden oude jongen, bekend wegens een congenitale hernia umbilicalis, werd op de polikliniek Kindergeneeskunde gezien met een pijnlijke zwelling van de navel sinds 1 dag, verminderde inname van voedsel en braken. Bij lichamelijk onderzoek bleek de navelbreuk fors vergroot (6 cm diameter), pral gespannen, pijnlijk bij aanraking en niet reponibel (figuur). Op basis van de anamnese en het klinisch beeld, dachten zowel de betrokken kinderartsen als de chirurgen aan een ingeklemde navelbreuk. Patiënt werd met spoed verwezen naar een academisch centrum voor een operatie. Tijdens het transport was er sprake van spontane ontklemming. Enkele weken later volgde…

Auteursinformatie

Slotervaartziekenhuis, afd. Kindergeneeskunde, Amsterdam.

Z. Ebrahimi, co-assistent kindergeneeskunde; Dr. O. Weijer, kinderarts.

Contact dr. O. Weijer, (oweijer@hotmail.com)

Verantwoording

Aanvaard op 29 november 2010

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties