Een zuigeling met een inspiratoire stridor

Wat is de diagnose?
Maartje Haasnoot
Andra de Vries
Jolijn Brouwer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A4894
Abstract
Download PDF

artikel

Casus

Een 8 maanden oude jongen had sinds 1 week een progressieve, inspiratoire stridor en dyspnoe. Hij was geboren na een zwangerschap van 29 weken en had een geboortegewicht van 1140 g. (P40). In de neonatale periode was patiënt 2 maal geïntubeerd en kortdurend beademd. Uit de hetero-anamnese bleek dat zich daarna geen ademhalingsproblemen hadden voorgedaan. Onder verdenking van laryngitis subglottica was in een ander ziekenhuis gestart met budesonide en dexamethason met matig resultaat. In verband met dreigende respiratoire insufficiëntie bij een bovenste luchtwegobstructie werd door de KNO-arts een directe laryngoscopie verricht (Zie hiervan de video). Daarbij werden cysteuze zwellingen onder de stembanden gezien met een restlumen van de trachea van circa 15% (figuur). Subglottische cystes zijn voor het eerst beschreven in 1968 door Wigger en Tang. Sindsdien neemt de incidentie van dit type cyste bij kinderen toe, mogelijk door een toename in overleving van prematuren. De cystes ontstaan mogelijk door mucosale schade die veroorzaakt wordt door intubatie en worden vooral gezien bij prematuren met een extreem laag geboortegewicht. Waarschijnlijk speelt obstructie van subepitheliale klieren met mucusretentie in de subglottische regio een rol. De cystes nemen geleidelijk toe in omvang, wat leidt tot late presentatie van symptomen. Behandeling bestaat uit marsupialisatie. Er is een risico op recidiverende cystevorming. Soms is tijdelijke tracheotomie noodzakelijk.

Figuur 1

Diagnose

Subglottische cyste.

Auteursinformatie

VUmc, Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. M. Haasnoot, aios kindergeneeskunde; drs. A. de Vries, kinderarts-fellow kinderintensivecare (thans: kinderarts-intensivist, UMCG, Groningen).

Afd. Keel-, Neus- en Oorheelkunde: dr. J. Brouwer, KNO-arts (thans: HagaZiekenhuis, Den Haag).

Contactpersoon: drs. M. Haasnoot (maartjehaasnoot@gmail.com).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 12 augustus 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Maartje Haasnoot ICMJE-formulier
Andra de Vries ICMJE-formulier
Jolijn Brouwer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties